Blog

Wyburzenie komina to proces wymagający starannego planowania i przestrzegania zasad BHP, ponieważ prace mogą stanowić poważne zagrożenie dla pracowników oraz osób znajdujących się w pobliżu inwestycji. Z tego powodu wykonanie rozbiórki powinno być przeprowadzone przez firmę specjalizującą się w tego typu zleceniach.

Niezagospodarowane tereny nierzadko stanowią sporą zagadkę, ponieważ nie wiadomo, co skrywa ziemia – czy znajdują się tam resztki starych instalacji, czy może pozostałości z czasów wojny. W przypadku planowania inwestycji budowlanych tego typu niespodzianki nie są mile widziane, ponieważ wstrzymują roboty. W takich sytuacjach należy zdecydować się na ustanowienie nadzoru saperskiego.

W przypadku pewnych działek przeznaczonych pod budowę – szczególnie niezagospodarowanych obszarów, na których niegdyś toczyły się działania wojenne – wskazane jest przeprowadzenie kompleksowej kontroli saperskiej. Niekiedy nie ma jednak możliwości, aby przy pomocy sprzętu zidentyfikować zawczasu niebezpieczne materiały. Wówczas niezbędne staje się skorzystanie z usług tzw. nadzoru saperskiego. Polega on na monitorowaniu prac ziemnych przez wyszkolonych saperów. To niezbędne działanie, aby bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek móc realizować kolejne etapy inwestycji.

Podczas planowania rozbiórki nieruchomości jedną z kluczowych dla inwestycji kwestii pozostaje potencjalny koszt takiej procedury. Trzeba przy tym pamiętać, że wysokość środków finansowych, jakie należy przeznaczyć na wyburzenie budynku, zależy od różnorodnych czynników. Choć według Prawa Budowlanego niektóre budynki można wyburzyć ręcznie, wiele z nich wymaga zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej ekipy – takiej jak fachowcy z firmy A-Z z Poznania – która przeprowadzi prace rozbiórkowe przy użyciu ciężkiego sprzętu oraz z zachowaniem szczególnych wymogów BHP. Od czego może jednak w znacznej mierze zależeć koszt wyburzenia nieruchomości?

Przyczyn przeprowadzenia prac rozbiórkowych może być wiele, np. zakup działki i plan postawienia na niej nowego domu, zwolnienie miejsca pod rozbudowę inwestycji lub po prostu likwidacja obiektu, który zagraża ludziom i najbliższemu otoczeniu. W sytuacji takiej wydawać by się mogło, że czas usunięcia starego budynku z terenu będącego naszą własnością powinien zależeć tylko i wyłącznie od nas. Tymczasem zanim rozbiórka domu będzie mogła dojść do skutku, musi ona zostać poprzedzona przygotowaniem przedsięwzięcia pod kątem prawnym, logistycznym oraz technicznym. Kiedy zatem firma rozbiórkowa może najwcześniej przystąpić do prac?

Zorganizowanie i przeprowadzenie rozbiórki obiektu w sposób bezpieczny dla ludzi i otoczenia wymaga nie tylko dostępu do profesjonalnego sprzętu budowlanego, ale także znajomości szeregu aktualnych norm, przepisów oraz wiedzy inżynierskiej. Aby było to możliwe, inicjatywa pod nazwą Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, która została zawiązana w 2010 roku, przygotowała szczegółowe pakiety standardów bezpiecznej pracy. Uwzględniają one nie tylko roboty budowlane i remontowe, ale także te wykonywane w ramach rozbiórki budynków. Opracowane dokumenty zawierają przydatne zalecenia dotyczące wszystkich etapów wyburzenia – od wstępnego projektowania aż po wykonanie – a ich przestrzeganie pozwala zagwarantować optymalne warunki pracy.

Dom stojący na terenie naszej działki może z różnych względów wymagać częściowej lub całkowitej rozbiórki. Podjęcie takich działań jest najczęściej wymagane w sytuacji, gdy mamy do czynienia z budowlą starą, w znacznym stopniu zniszczoną (a przez to niemożliwą do wyremontowania) bądź długotrwale nieużytkowaną. Rozbiórka może być również konieczna wtedy, gdy istniejący obiekt budowlany nie spełnia określonych założeń lub gdy planujemy postawić na jego miejscu zupełnie nową inwestycję. Niezależnie jednak od przyczyny, przed rozpoczęciem tego typu przedsięwzięcia należy się dowiedzieć, jak kwestia rozbiórki powinna wyglądać z formalnego punktu widzenia. O dopełnieniu jakich procedur należy zatem bezwzględnie pamiętać? I co trzeba załatwić, aby móc sprawnie i bezpiecznie rozebrać dom?

Wprowadzanie innowacji wymaga niekiedy wyburzenia jakiegoś budynku lub przynajmniej jego części. Podobnie dzieje się w sytuacji, gdy nabyliśmy nową działkę, jednak przygotowanie inwestycji spełniającej określone warunki wymaga wcześniejszej rozbiórki znajdujących się na niej zabudowań. Wyburzeniu poddawane są również stare budynki i konstrukcje (np. kominy), które stanowią zagrożenie dla najbliższego otoczenia z powodu możliwości ich zawalenia. Za każdym razem, gdy zamierzamy dokonywać dużych zmian, należy liczyć się z przestrzeganiem prawnie ustanowionych zasad dotyczących procedury przeprowadzania robót wyburzeniowych. O zdobyciu jakich pozwoleń powinniśmy zatem pamiętać, decydując się na rozbiórkę budynku mieszkalnego bądź przemysłowego?