Kiedy można zacząć prace rozbiórkowe?

Przyczyn przeprowadzenia prac rozbiórkowych może być wiele, np. zakup działki i plan postawienia na niej nowego domu, zwolnienie miejsca pod rozbudowę inwestycji lub po prostu likwidacja obiektu, który zagraża ludziom i najbliższemu otoczeniu. W sytuacji takiej wydawać by się mogło, że czas usunięcia starego budynku z terenu będącego naszą własnością powinien zależeć tylko i wyłącznie od nas. Tymczasem zanim rozbiórka domu będzie mogła dojść do skutku, musi ona zostać poprzedzona przygotowaniem przedsięwzięcia pod kątem prawnym, logistycznym oraz technicznym. Kiedy zatem firma rozbiórkowa może najwcześniej przystąpić do prac?

Warunek 1 – uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę

Chcąc przystąpić do prac demontażowych, należy w pierwszej kolejności wystąpić o pozwolenie na rozbiórkę – jest ono nieodzowne w przypadku obiektów, które wcześniej wymagały zdobycia pozwolenia na budowę. Wniosek powinien zostać złożony w odpowiedniej instytucji minimum 79 dni przed planowanym czasem rozpoczęcia prac. Jeśli natomiast budynek znajduje się w rejestrze zabytków, rozbiórka nie może się zacząć przed uzyskaniem zgody Generalnego Konserwatora Zabytków i wykreślenia z listy danego obiektu.

Brak wymogu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę nie oznacza jednak, że możemy wyburzyć obiekt natychmiast, gdy tylko na miejsce zjawi się ekipa rozbiórkowa np. z firmy A-Z z Poznania. W takich sytuacjach prace rozbiórkowe można rozpocząć dopiero po upływie 30 dni od chwili złożenia zgłoszenia do właściwego organu administracyjnego. Wyjątkiem, kiedy można niezwłocznie dokonać prac rozbiórkowych, jeszcze przed złożeniem zgłoszenia czy otrzymaniem stosownego pozwolenia, jest konieczność usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi oraz mienia.

Warunek 2 – zabezpieczenie i przygotowanie terenu

Zanim rozpoczną się prace rozbiórkowe, należy odpowiednio przygotować teren, z którego planujemy usunąć budynek. Działka powinna zatem zostać odgrodzona, aby uniemożliwić osobom z zewnątrz wejście na teren posesji; istotne jest także przygotowanie oznakowania, aby mogło ono w czytelny sposób poinformować o charakterze wykonywanych robót. Nie wolno przy tym zapominać o innych technicznych czynnościach, takich jak m.in. odłączenie wodnych, elektrycznych oraz cieplnych przyłączy.