Jakie należy zachować standardy bezpieczeństwa podczas wyburzania budynków?

Zorganizowanie i przeprowadzenie rozbiórki obiektu w sposób bezpieczny dla ludzi i otoczenia wymaga nie tylko dostępu do profesjonalnego sprzętu budowlanego, ale także znajomości szeregu aktualnych norm, przepisów oraz wiedzy inżynierskiej. Aby było to możliwe, inicjatywa pod nazwą Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, która została zawiązana w 2010 roku, przygotowała szczegółowe pakiety standardów bezpiecznej pracy. Uwzględniają one nie tylko roboty budowlane i remontowe, ale także te wykonywane w ramach rozbiórki budynków. Opracowane dokumenty zawierają przydatne zalecenia dotyczące wszystkich etapów wyburzenia – od wstępnego projektowania aż po wykonanie – a ich przestrzeganie pozwala zagwarantować optymalne warunki pracy.

Dokumentacja i nadzór jako podstawa standardów bezpieczeństwa

Według standardów bezpieczeństwa podstawą podjęcia robót wyburzeniowych jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR). Dotyczą one m.in. sposobów zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych określonych w art. 21a ustawy Prawo budowlane. Ponadto nad pracownikami należy sprawować nadzór bezpośredni, a ich dopuszczenie do pracy powinno odbywać się poprzez kontrolę aktualności badań lekarskich i predyspozycji psychofizycznych. Wszystkie osoby znajdujące się na miejscu wyburzenia muszą także zapoznać się z projektem technicznym opracowanym dla danych robót oraz zaopatrzyć się w środki ochrony indywidualnej, w tym m.in. hełmy i rękawice ochronne. Dodatkowo bezwzględnie wymagane jest, aby teren rozbiórki został ogrodzony i odpowiednio oznakowany, tablicami informacyjnymi.

Kto powinien dbać o bezpieczeństwo podczas wyburzania budynków?

O zasadach prowadzenia wyburzeń domów mówi Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., jak również Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Zgodnie z zawartymi w nich przepisami, niebezpieczne roboty wyburzeniowe mogą być wykonywane jedynie przez profesjonalne przedsiębiorstwa takie jak działająca na terenie Wielkopolski firma A-Z z Poznania. Należy podkreślić, że dysponujemy zarówno odpowiednimi kwalifikacjami technicznymi, jak i zatrudniamy pracowników doskonale obeznanych ze specyfiką tego rodzaju robót. Wyróżnia nas także wieloletnie doświadczenie i najwyższa staranność przy przestrzeganiu standardów bezpieczeństwa. Jeśli zatem szukają Państwo godnych zaufania specjalistów, którym można powierzyć przeprowadzenie prac wyburzeniowych, serdecznie zapraszamy do kontaktu.