Co trzeba wiedzieć przed rozbiórką domu?

Dom stojący na terenie naszej działki może z różnych względów wymagać częściowej lub całkowitej rozbiórki. Podjęcie takich działań jest najczęściej wymagane w sytuacji, gdy mamy do czynienia z budowlą starą, w znacznym stopniu zniszczoną (a przez to niemożliwą do wyremontowania) bądź długotrwale nieużytkowaną. Rozbiórka może być również konieczna wtedy, gdy istniejący obiekt budowlany nie spełnia określonych założeń lub gdy planujemy postawić na jego miejscu zupełnie nową inwestycję. Niezależnie jednak od przyczyny, przed rozpoczęciem tego typu przedsięwzięcia należy się dowiedzieć, jak kwestia rozbiórki powinna wyglądać z formalnego punktu widzenia. O dopełnieniu jakich procedur należy zatem bezwzględnie pamiętać? I co trzeba załatwić, aby móc sprawnie i bezpiecznie rozebrać dom?

Jakie formalności należy załatwić przed rozbiórką domu?

Obowiązujące prawo budowlane dokładnie opisuje wszelkie formalności niezbędne do dopełnienia jeszcze przed rozpoczęciem właściwych prac rozbiórkowych. Kluczowym etapem całego przedsięwzięcia jest uzyskanie pozwolenia na realizację rozbiórki domu. Konieczność zgłoszenia rozbiórki dotyczy m.in. obiektów, które są objęte opieką konserwatorską, jak również budynków o wysokości co najmniej 8 metrów, jeśli odległość od granicy działki wynosi nie mniej niż połowa ich wysokości.

Komplet dokumentów niezbędnych do wydania decyzji musi zawierać przede wszystkim wniosek o wydanie pozwolenia, w którym umieszcza się dane inwestora oraz ważne informacje na temat danego budynku. Należy także uwzględnić zgodę właściciela obiektu oraz projekt procesu rozbiórki. Dokumenty należy przedłożyć odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej – do starosty, prezydenta miasta bądź wojewody. Jeśli planujemy rozbiórkę domu, a następnie wybudowanie nowego obiektu, warto równolegle złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

Jak przygotować się do rozbiórki domu?

Równie ważne co uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego jest to, aby przed rozpoczęciem prac wynająć na określony termin pojemne kontenery na gruz. Do przeprowadzenia rozbiórki należy także zatrudnić wykwalifikowaną firmę stosującą wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa. Jedna z najważniejszych regulacji, jaka została uwzględniona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, dotyczy wymogu przeprowadzania robót rozbiórkowych przez osoby dysponujące odpowiednimi uprawnieniami. Przestrzeganie tych zaleceń jest istotne chociażby z tego względu, iż zanim dojdzie do zniszczenia dachu oraz ścian, budynek musi zostać odłączony od wszystkich dostępnych instalacji, w tym energetycznej, gazowej, wodnej oraz kanalizacyjnej. Aby mieć pewność, że prace zostaną wykonane zgodnie z przepisami, najlepiej zgłosić się do fachowców zatrudnionych w firmie A-Z z Poznania.