Kiedy jest niezbędny nadzór saperski?

Niezagospodarowane tereny nierzadko stanowią sporą zagadkę, ponieważ nie wiadomo, co skrywa ziemia – czy znajdują się tam resztki starych instalacji, czy może pozostałości z czasów wojny. W przypadku planowania inwestycji budowlanych tego typu niespodzianki nie są mile widziane, ponieważ wstrzymują roboty. W takich sytuacjach należy zdecydować się na ustanowienie nadzoru saperskiego.

Jakie tereny muszą być objęte nadzorem saperskim?

Nadzór saperski jest niezbędny wtedy, gdy prace toczą się na obszarze, na którym w przeszłości toczyły się działania wojenne. Tyczy się to również terenów o utrudnionym dostępie i miejsc, gdzie występują zakłócenia pracy detektorów (ze względu na obecność np. linii wysokiego napięcia). W efekcie nie ma możliwości wykonania kontroli saperskiej, by odkryć i wyeliminować ewentualne materiały niebezpieczne. Nadzór stanowi wymóg także w przypadku prowadzenia wykopów (np. w Poznaniu) na gruntach położonych w sąsiedztwie konstrukcji metalowych, w tym ogrodzeń, instalacji rur stalowych czy innego rodzaju elementów przemysłowych wytworzonych z metalu. Dodatkowo należy rozważyć zlecenie takiej usługi, jeśli prace budowlane są prowadzone na obszarze znajdującym się w pobliżu lub bezpośrednio pod płytami i elementami z żelbetonu.

Dlaczego nadzór saperski jest tak ważny?

Ustanowienie nadzoru saperskiego pozwala przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo pracownikom znajdującym się na placu budowy. Kolejną istotną korzyścią jest zagwarantowanie ciągłości prac dzięki stałej gotowości saperów i ich szybkiej reakcji w momencie znalezienia niebezpiecznych odpadów. W efekcie odpowiednie zabezpieczenie inwestycji przekłada się na możliwość uniknięcia strat finansowych związanych z przestojami, a w skrajnych przypadkach – z wypłatą kar umownych.