Jak prawidłowo przeprowadzać wyburzenia kominów?

Wyburzenie komina to proces wymagający starannego planowania i przestrzegania zasad BHP, ponieważ prace mogą stanowić poważne zagrożenie dla pracowników oraz osób znajdujących się w pobliżu inwestycji. Z tego powodu wykonanie rozbiórki powinno być przeprowadzone przez firmę specjalizującą się w tego typu zleceniach.

W jaki sposób należy przeprowadzić wyburzenie komina?

Aby prawidłowo przeprowadzić wyburzenie komina, należy kolejno:

  • Dokonać oceny stanu technicznego komina

Na początku wymagane jest sprawdzenie stanu technicznego komina, aby upewnić się, czy można go w bezpieczny sposób wyburzyć. W tym celu przeprowadzana jest m.in. wizja lokalna, jak również analiza rozmieszczenia instalacji (podziemnych i naziemnych) oraz okolicznej infrastruktury.

  • Uzyskać pozwolenie oraz przygotować sprzęt

W zależności od wymiarów, lokalizacji i przeznaczenia komina należy także uzyskać pozwolenie na rozbiórkę bądź zgłosić urzędowi zamiar jego wyburzenia. Jednocześnie warto ustalić, jakie narzędzia oraz maszyny będą potrzebne do wykonania danego zadania oraz w jakie środki ochrony indywidualnej trzeba zaopatrzyć pracowników.

  • Zabezpieczyć teren

Kolejny krok polega na usunięciu przeszkód oraz odizolowaniu obszaru wyburzenia od okolicznych budynków. Wymagane jest również, aby wszystkie osoby mieszkające w pobliżu likwidowanej konstrukcji zostały poinformowane o dacie wyburzenia oraz poinstruowane, jak zachowywać się w trakcie prac.

  • Przeprowadzić wyburzenie oraz oczyścić teren z gruzu

 

Jeśli chcą Państwo mieć pewność, że wyburzenie w okolicach Swarzędza będzie wykonane szybko, precyzyjnie i zgodnie z przepisami, zachęcamy do wybrania naszej firmy A-Z. Nie tylko dokonamy rozbiórki, ale zadbamy także o oczyszczenie placu, usunięcie powstałego gruzu oraz utylizację odpadów.