Blog

Konieczność zniszczenia fragmentu lub całości obiektu wynika zwykle z jego złego stanu technicznego bądź chęci restrukturyzacji i modernizacji przestarzałej budowli. Potrzeba zlecenia tego typu działań specjalistom od prac rozbiórkowych i wyburzeniowych determinują także różnego rodzaju wady konstrukcyjne oraz awarie budowlane. Należy jednak pamiętać, że nie tylko korzystanie z obiektu o złym stanie technicznym może stanowić bezpośrednie niebezpieczeństwo dla przebywających w nim osób i najbliższego otoczenia. Ryzyko zniszczenia mienia bądź narażenia zdrowia i życia ludzi niosą za sobą również same prace wyburzeniowe. Aby  prowadzone roboty nie stanowiły żadnego zagrożenia dla pracowników czy pobliskich budynków wraz z ich mieszkańcami, należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zaplanowanie harmonogramu prac oraz przestrzeganie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa.

Choć panuje przekonanie, że łatwiej jest niszczyć niż tworzyć, to jednak twierdzenie to nie znajduje potwierdzenia w budownictwie. Wyburzanie jest bowiem tak samo – jeśli nawet nie bardziej – skomplikowanym i wymagającym precyzji zadaniem od stawiania zupełnie nowych obiektów. Do wyburzenia budynku może dojść z kilku powodów. Do najczęstszych należy zły stan techniczny obiektu, przez co może on być nie tylko wyłączony z dalszego użytkowania, ale też stanowić poważne zagrożenie dla ludzi i otoczenia. Rozbiórka jest także wskazana w sytuacjach, gdy budynek nie spełnia już dłużej swojej funkcji lub koszt ewentualnego remontu byłby znacznie wyższy od wydatków poniesionych z tytułu stawiania nowej budowli. Wówczas należy zadbać o jak najszybsze wyburzenie problematycznego obiektu.

Podczas gdy rozbiórka budynku zakłada ponowne wykorzystanie usuwanych elementów nieruchomości, wyburzenie zakłada całkowitą, trwałą i nieodwracalną jego likwidację, czyli całkowitą destrukcję. Prace wyburzeniowe odbywają się mechanicznie za pomocą maszyn wyburzeniowych, czyli koparek, dźwigów, spycharek czy walców, a także nożyc hydraulicznych, młotów pneumatycznych czy ładunków wybuchowych. Sprawdź, co o wyburzeniach budynków mówią przepisy.