Na czym polega wyburzanie budynków?

Choć panuje przekonanie, że łatwiej jest niszczyć niż tworzyć, to jednak twierdzenie to nie znajduje potwierdzenia w budownictwie. Wyburzanie jest bowiem tak samo – jeśli nawet nie bardziej – skomplikowanym i wymagającym precyzji zadaniem od stawiania zupełnie nowych obiektów. Do wyburzenia budynku może dojść z kilku powodów. Do najczęstszych należy zły stan techniczny obiektu, przez co może on być nie tylko wyłączony z dalszego użytkowania, ale też stanowić poważne zagrożenie dla ludzi i otoczenia. Rozbiórka jest także wskazana w sytuacjach, gdy budynek nie spełnia już dłużej swojej funkcji lub koszt ewentualnego remontu byłby znacznie wyższy od wydatków poniesionych z tytułu stawiania nowej budowli. Wówczas należy zadbać o jak najszybsze wyburzenie problematycznego obiektu.

Czym wyburzanie różni się od rozbiórki?

Rozbiórka i wyburzenie to dwa odmienne pojęcia związane z procedurą likwidacji budynków. Podczas rozbiórki dochodzi do stopniowego rozłożenia elementów konstrukcyjnych na części, dzięki czemu można je wywieźć w celach recyklingowych lub dokonać ostatecznego zniszczenia. Wyburzenie polega znów na całkowitym zniszczeniu obiektu, a uzyskane materiały są bezwartościowe i nie mogą być ponownie wykorzystane. Stanowi ono jedyną opcję likwidacji budowli wykonanych np. z betonu oraz żelbetonu, a dodatkowo jest znacznie szybszym i tańszym sposobem na oczyszczanie działek pod kolejne inwestycje. Podczas robót wyburzeniowych stosuje się specjalne narzędzia oraz maszyny wyburzeniowe, w tym koparki, dźwigi i nożyce hydrauliczne. Wykorzystywane są także żurawie z kulami, które miażdżą budynek poprzez uderzenia. Do wyburzania budynków używane są również materiały wybuchowe – metoda ta znajduje zastosowanie w przypadku likwidacji kominów i wysokich budynków.

Formalności związane z wyburzaniem obiektów

Jeszcze do niedawna zezwolenie na wyburzenie budynku było potrzebne w każdej sytuacji, jednak obecnie nie zawsze jest ono wymagane. Złagodzone przepisy dotyczą budynków niższych niż 8 metrów (odległość od granicy działki musi być nie mniejsza niż połowa wysokości), budowli niewpisanych do rejestru zabytków ani nieobjętych ochroną konserwatorską oraz obiektów, których wzniesienie nie wymagało pozwolenia na budowę. Starając się o pozwolenie na wyburzenie fabryk, hal i obiektów o większych rozmiarach, do wniosku należy dołączyć m.in. zgodę właściciela obiektu oraz opis zakresu i sposobu wykonywanych robót. Od 1 lipca 2021 roku zgłoszenie można złożyć nie tylko osobiście, ale również w formie elektronicznej. Urząd ma 65 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji oraz 14 dni na jej uprawomocnienie (w przypadku odwołania).